Epoxyprodukter (f.eks. farver, lim, plaster)

Kaldes også: 

Epoxy, epoxyprodukter, epoxylim, epoxilim. 
Bruges til overflade-coatine, støbning og forstærkning af plast. Findes desuden i lim og maling.

Risiko: 

Risiko for irritation og ætsning af huden. Desuden risiko for åndenød ved indånding af røg fra opvarmet epoxy. (Det færdighærdede produkt er ufarligt).

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe.
Ved stænk i øjne: Skyl straks med en blød vandstråle fra et glas i mindst 15 min. Husk at fortsætte skylning under evt. transport.
Hvis du er i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør