Epoxiprodukter (f.eks. farver, lim, plaster)

Kaldes også:

Epoxy, epoxyprodukter, epoxylim, epoxilim

Risiko:

Risikable produkter, som fremstilles ved at blande 2 komponenter, binder og hærder. Den flydende blanding, såvel som komponenterne hver for sig, er irriterende, hærderen er ofte stærkt ætsende. (Det færdighærdede produkt er ufarligt).


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.

Redaktør