Eddikesyre - koncentrerede opløsninger f.eks. 32% eddikesyre

Kaldes også:

Iseddike

Risiko:

Indtagelse af koncentrerede opløsninger f.eks. 32% eddikesyre indebærer risiko for ætsninger.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand og tag på skadestuen. Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt og stænk i øjet skylles straks med vand, se syrer.


Opbevaring:

Koncentrerede opløsninger skal opbevares utilgængeligt for børn, ikke i køkkenskab.

Redaktør