Eddikesyre - Fortyndede opløsninger f.eks. op til 12%

Kaldes også:

Eddike, husholdningseddike, vineddike, balsamico

Risiko:

Ufarligt i koncentrationer op til 12% ved indtagelse af mindre mængder (nogle slurke).


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. I tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen (Telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.

Redaktør