Denatureret sprit

Kaldes også: 

Husholdningssprit, kogesprit, karburatorsprit.

Risiko: 

Denatureringsmidlet tilsættes for at gøre spritten udrikkelig. Disse tilsætninger indebærer kvalme og opkastning, men ellers ingen øget risiko ved engangsindtagelse. Se også etanol.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding.  Fremkald ikke opkastning.  
Hud: Vask med vand og sæbe, påsmør fed creme. 
Øjne: Skyl til symptomfrihed. 
Ved beruselsessymptomer eller ved indtagelse af mere end 1 slurk samt ved tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagt. 

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør