Bromater

Risiko:

Indgår i visse fixeringsmidler til hårpermanent. Indebærer en stor forgiftningsrisiko. Symptomerne kan være forsinkede. Giver bl.a. opkastning og diarré (evt. blodig), nyreskader.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald straks opkastning. Tag på skadestue. Ved forgiftning behandles med aktivt kul.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn selv under igangværende permanentning. Bromholdige fixeringsmidler bør ikke forekomme hos børnefamilier.
Redaktør