Bromater

Kaldes også: 

Kaliumbromat, natriumbromat.

Bruges til: 

Indgår i visse fikseringsmidler til hårpermanent.

Risiko: 

Indebærer stor forgiftningsrisiko. Symptomerne kan være forsinkede. Kan medføre bl.a. opkastning, diarré (evt. blodig), bevidsthedspåvirkning og nyreskader.
Forholdsregler: 
Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen Tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten. 
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og vask huden grundigt med vand og sæbe. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.).

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. 


Redaktør