Brandslukkere

Risiko:

Indånding af store mængder pulver eller stænk i øjet af pulveret fra brandslukkere kan være lokalirriterende.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft. Ved stænk i øjet: Skyl øjet. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82121212).
Redaktør