Bonevoks

Risiko:

Bonevoks, som indeholder petroleumsprodukter. Ingen risiko ved mindre indtag af faste produkter.

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).Redaktør