Blomstergødning (til potteplanter)

Risiko:

Kan indeholde op til 30% nitrat. Forgiftninger er usædvanlige ved utilsigtede indtag.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).

Yderligere information:

Nitrat
Redaktør