Blegemidler

Kaldes også:

Tekstilblegemidler, Klorin, hypoklorit, brintoverilte

Risiko:

I koncentreret form er de kraftigt irriterende, evt. ætsende. Kan indeholde natriumhydrosulfit, natriumhypoklorit. Se hydrosulfit​, hypoklorit​​ (f.eks. i klorin). I vaskemiddel indgår bl.a. perborater. Optisk hvidt i vaskemidler indebærer ingen forgiftningsrisiko.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Tag evt. på skadestue. Ved øjenstænk: Skyl i 15 minutter. Ved hudkontakt: Skyl grundigt i flere minutter. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.

Redaktør