Blegemidler

Kaldes også: 

Tekstilblegemidler, desinfektionsmidler.

Bruges til: 

Anvendes til at affarve eller blege stof og andre materialer med eller til desinfektion.

Risiko: 

Blegemidler kan indeholde natriumhypoklorit, (natriumhypochlorit) (Klorin), brintoverilte, hydrogenperoxid, percarbonat, natriumhydrosulfit eller bor. Kan medføre risiko for irritation eller ætsning, især de koncentrerede produkter. Optisk hvidt i vaskemidler indebærer ingen forgiftningsrisiko. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved indånding: Frisk luft. 
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker, skyl straks og vask huden grundigt med vand og sæbe. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør