Benzaldehyd

Risiko:

Indgår i bittermandelessens. Risiko for påvirkning af bevidstheden, evt. kramper.


Forholdsregler:

Undgå opkastning. Ved forgiftning behandles med aktivt kul. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Redaktør