Bejdsede frø

Kaldes også: 

Såsæd, bejdset korn.

Risiko: 

Ingen forgiftningsrisiko for mennesker, da kornbejdsemidlet virker specifikt på svampe.

Forholdsregler: 

Ved symptomer efter indtagelse af større mængder bejdsede frø: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.


Redaktør