Bejdsede frø

Kaldes også: 

Såsæd, bejdset korn.

Risiko: 

Afhænger hvilket bejdsemiddel, der er tale om. Mange bejdsemidler er ikke farlige for mennesker, da kornbejdsemidlet virker specifikt på svampe.
Nogle bejdsemidler kan medføre risiko for forgiftning ved indånding af støv fra det bejdsede produkt

Forholdsregler: 

Ved symptomer efter indånding af støv fra bejdsede kornprodukter eller indtagelse af større mængder bejdsede frø
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.


Redaktør