Bejse

Kaldes også:

Træbejdse, metalbejdse.

Risiko:

Til hjemmebrug: Relativt ufarligt. Til erhvervsmæssig brug: Kan indebære risiko. Metalbejdse kan indeholde flussyre​​!!


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Ved hudkontakt og stænk i øjet: Skyl med vand. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Bejdse til erhvervsmæssig brug skal opbevares utilgængeligt for børn i aflåst rum.

Redaktør