Batterier - Bilbatterier

Risiko:

Indeholder svovlsyre. Stærkt ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt og stænk i øjet, skyl straks med vand.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør