Antitranspirationsmidler (midler mod sved)

Risiko:

Vandopløselige aluminiumsforbindelser. Irriterende ved indtagelse. Deodoranter kan indgå, se dette.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kan der rettes henvendelse til Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for oplysninger om evt. risiko og behandling.
Redaktør