Antistatisk middel til grammofonplader

Kan bl.a. indeholde isopropanol.

Risiko: 

Kan virke berusende, indtagelsen som oftest begrænset.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør