Akvarieprodukter

Bruges til: 

Omfatter midler mod alger og mikroorganismer, ofte kvarternære ammoniumprodukter, syrer og baser til justering af pH, salt, kobbersulfat, fenol mv. 

Risiko: 

Som regel er koncentrationen af risikable stoffer lav og produkterne derfor ufarlige. Nogle produkter kan indebære en risiko.

Forholdsregler: 

Afhænger af det enkelte produkt.
Ved indtagelse giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt skyl og vask huden. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør