Affarvnings- og blegemidler til tøj

Midler til at affarve og blege stof. Kan indeholde hypochlorit, hydrosulfit, percarbonat eller brintoverilte.

Risiko:

Risikabel gruppe. Irriterende eventuelt ætsende, især koncentrerede produkter. Hvis der ikke opstår symptomer kort tid efter udsættelsen, er der ikke nogen risiko.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt og stænk i øjet, skyl straks med vand. Se afsnit om førstehjælp. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør