Motorolier

Risiko: 

Smøreolietyper er i reglen ufarlige ved indtagelse af mindre mængder. Dieselolie, se petroleumsprodukter.

Forholdsregler: 

Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør