Acetone

Forekommer i neglelakfjerner og bruges også som opløsningsmiddel.

Risiko:

Den stærke lugt og smag forhindrer som udgangspunkt større indtagelse. Ved indtagelse af små mængder (få ml) er der ingen risiko. Ved indtagelse af større mængder er der risiko for rus og bevidstløshed. Indånding kan give symptomer i form af svien fra øjne, næse og svælg, hovedpine og i svære tilfælde rusfølelse. Ved hudkontakt: affedtning af huden.
Ved stænk i øjet: Svie og risiko for skade.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse giv væske at drikke, ved indtagelse af mere end en mundfuld anbefales det at ringe til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller til vagtlæge. 
Ved indånding: Frisk luft.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 5-10 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt skyl og vask huden. 
Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør