Registrering af produkter

​Giftlinjen har brug for oplysning om indhold i kemiske produkter på markedet for at kunne lave risikovurdering og vejlede om behandling ved udsættelse for kemiske stoffer og produkter. Normalt indeholder sikkerhedsdatablade tilstrækkelige oplysninger til Giftlinjens rådgivning.

Giftlinjen har ikke ressourcer til at kunne opbevare og systematisere sikkerhedsdatablade på alle produkter på det danske marked.

Vi beder derfor firmaerne om at gøre d​eres sikkerhedsdatablade tilgængelige på nettet så de kan findes ved en Google søgning. Sikkerhedsdatabladene skal have en entydig identifikation af produktet og identifikation af firmaet samt omtrentlige koncentrationer af farlige og ufarlige indholdsstoffer.

Firmaer, der lever op til disse enkle retningslinjer, kan så mærke deres produkter med telefonnummeret til Giftlinjens døgnbemandede rådgivning, som kan vejlede hvis personer udsættes for produktet. Telefonnummeret er +45 82 12 12 12.Redaktør