Ætsende kemikalier

​Særligt farlige og ætsende kemiske produkter er f.eks. afløbsrens, ammoniak, kaustisk soda, lud og syre.

​Ifølge Miljøstyrelsen skal ætsende produkter mærkes med fare​​symbolet "Ætsende". 

Hvis børn eller voksne har drukket ætsende kemikalier: 

  • Giv omgående et glas væske, helst mælk
  • Fremkald ikke opkastning
  • Ring 112 og tag på skadestuen.



Redaktør