HVAD GØR JEG

​Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Det kan vare flere timer, inden man viser tegn på forgiftning. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele evt. sikkerhedsdatablad eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinjen: 

Ring 82 12 12 1​2 døgnet rundt.

Ved åndedrætsbesvær,​ indtag af ætsende stoffer, sløvhed​, bevidstløshed, kramper eller massiv udsættelse: 
Ring 112 og giv førstehjælp.​

Hvis du har spist eller drukket noget giftigt: 

 • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.
 • Giv et glas vand.
 • Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end ét glas 2dl til voksne til børn maks 1 dl.
 • Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.
 • Generelt undgå at fremkalde opkastning.

Hvis du har spist en svamp:

 • Gem svamp til evt. foto identifikation
 • Hvor er svampen fundet
 • Hvad vokser i nærheden
 • Giv væske
 • Hvor meget er spist

Hvis du har fået gift på huden: 

 • Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand.
 • Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
 • Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du ofte skal skylle i lang tid.

Efter stænk i øjet: 

 • Skyl straks med en blød lunken vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende i minimum 10-15 min
 • Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.
 • Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet skylles til man ses på skadestue
 • Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser inden skylning.

Efter indånding: 

 • Frisk luft og forholde sig i ro, undgå krævende fysisk aktivitet.

Ved bevidstløshed: 

Hvis en forgiftet er blevet sløv, eller er ved at være bevidstløs ring 112. 
Læg personen i aflåst sideleje (Nato stilling) for at undgå, at tungen lukker svælget til og forårsager kvælning. Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive nødvendigt at give kunstigt åndedræt, mund til mund eller mund til næse. Den forgiftede må i så fald lægges om på ryggen.

Mund til mund- eller mund til næse-metode frarådes. Mund til mund frarådes, hvis stoffet er meget giftigt. Der kan være risiko for at den person, som giver førstehjælp også bliver forgiftet. 

Medicinsk kul vil ofte være den bedste metode til at hindre optagelse af en gift. Kullet binder en række giftstoffer i maven og er effektivt ved de fleste forgiftninger. Medicinsk kul gives i Danmark på hospital. 
Da tiden har stor betydning, når optagelse af en gift skal forhindres, er det vigtigt, at du kontakter  Giftlinjen 82 12 12 12  så hurtigt som muligt.

Forebyggelse​​

Børn er særligt udsatte 

Alvorlige forgiftninger af børn kan forebygges ved at være omhyggelig med følgende: 
 • Hold medicin, jerntabletter og vitaminpiller uden for børns rækkevidde.
 • Opbevar kemikalier utilgængeligt for børn.
 • Sæt børnesikre kapsler tilbage på flasken efter brug. Vær opmærksom på at børn er i stand til at åbne disse
 • Undlad omhældning af kemikalier til uoriginal emballage, som f.eks. sodavandsflasker. Det kan være livsfarligt at tage fejl.
 • Lær børn omgang med planter, bær, ukendte beholdere m.v.
 • Tandpasta er til tænder - Kan være farligt at indtage

Voksnes selvforgiftninger 

De alvorligste forgiftninger skyldes voksne eller unges selvforgiftning - enten som led i misbrug eller i desperation. Forebyggelse af disse forgiftninger kræver en bred indsats.

Arbejdspladsers forebyggelse 

Forebyggelse af forgiftninger på arbejdspladsen er sat i system af sikkerhedsorganisationerne, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjenesterne.
Tænk på din kollega. Sæt mærkat på elkedel, kaffemaskine når den afkalkes​​​​​​

Redaktør