HVAD GØR JEG

​Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Det kan vare flere timer, inden man viser tegn på forgiftning. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinjen: 

Ring 82 12 12 1​2 døgnet rundt.

Ved åndedrætsbesvær,​ sløvhed​, bevidstløshed eller kramper: 
Ring direkte til Alarm 112 og giv førstehjælp.​
Hvis du har spist eller drukket noget giftigt: 
 • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.
 • Giv et glas væske, f.eks. mælk eller vand.
 • Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end ét glas.
 • Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.
 • Forsøg kun at fremkalde opkastning, når der er indtaget et stærkt giftigt stof, og når det kan gøres uden risiko (se nedenfor).
 • Giv lidt mælk eller flødeis, hvis der er tale om et petroleumsprodukt.
Hvis du har fået gift på huden: 
 • Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand.
 • Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
 • Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du ofte skal skylle i lang tid.
Efter stænk i øjet: 
 • Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende i minimum 10 min
 • Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.
 • Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet skylles til man ses på skadestue
 • Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser inden skylning.
Efter indånding: 
 • Frisk luft og hvile.
Ved bevidstløshed: 
Hvis en forgiftet er blevet sløv eller er ved at være bevidstløs ring 112. 
Læg personen i aflåst sideleje (Nato stilling) for at undgå, at tungen lukker svælget til og forårsager kvælning. Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive nødvendigt at give kunstigt åndedræt, mund til mund eller mund til næse. Den forgiftede må i så fald lægges om på ryggen.

Mund til mund- eller mund til næse-metode må ikke bruges, hvis det stoffet er meget giftigt, som f.eks. insektmidler eller cyankalium. Så er der nemlig risiko for, at den person som giver førstehjælp også bliver forgiftet. 

Fremkaldelse af opkastning hos børn og voksne 

Generelt frarådes at fremkalde opkastning hjemme. 

Metoden bør kun benyttes ved risiko for alvorlig forgiftning. 

Kontakt derfor først Giftlinjen 82 12 12 12 eller 112. 

Man må aldrig fremkalde opkastning hos en person, som er påvirket eller sløv. Fremkald heller aldrig opkastning, hvis der er risiko for at personen har drukket et ætsende stof, petroleumsholdige produkter, lampeolie, tændvæske, poleringsmidler. 

Hvis du er blevet rådet til at fremkalde opkastning, så gør det på denne måde: 
 • Giv personen et glas mælk eller vand - det er svært at kaste op på tom mave.
 • Større børn holdes foroverbøjet, og et lille barn holder du i et greb under din ene arm.
 • Stik to fingre med kortklippede negle så langt ned i barnets svælg som muligt med en blød, ret hurtig bevægelse.
 • Bevæg fingrene i op til et minut, indtil barnet kaster ordentlig op. Det er ikke nok, hvis barnet bare gylper.
 • Voksne kan fremkalde opkastning på sig selv med samme metode.
 • Det er ikke altid muligt at fremkalde opkastning. Forsøg på dette må ikke forsinke transport til skadestue eller anden lægehjælp.
OBS: Brug ikke brækmidler som f.eks. saltvand. 
​​

Lægen kan give medicinsk kul, som hindrer optagelse af gift 

Medicinsk kul vil ofte være den bedste metode til at hindre optagelse af en gift. Kullet binder en række giftstoffer i maven og er effektivt ved de fleste forgiftninger. Medicinsk kul gives i Danmark af en læge. Da tiden har stor betydning, når optagelse af en gift skal forhindres, er det vigtigt, at du kontakter Giftlinjen 82 12 12 12 eller læge så hurtigt som muligt.

Forebyggelse​​

​Forgiftninger medfører hvert år omkring 600 dødsfald, 8.000 indlæggelser og 12.000 skadestuebesøg i Danmark. Mange af disse forgiftninger kan imidlertid undgås ved en forebyggende indsats.​​

​Børn er særligt udsatte 

Børns forgiftninger er normalt ikke alvorlige, men de​​​​​r er undtagelser, da der findes mange farlige kemiske produkter, planter og medicin i vores hjem. Alvorlige forgiftninger af børn kan forebygges ved at være omhyggelig med følgende: 
 • Hold medicin, jerntabletter og vitaminpiller uden for børns rækkevidde.
 • Opbevar kemikalier utilgængeligt for børn.
 • Sæt børnesikre kapsler tilbage på flasken efter brug. Vær opmærksom på at børn er i stand til at åbne disse
 • Undlad omhældning af kemiske produkter til uoriginal emballage, som f.eks. sodavandsflasker.
 • Lær børn omgang med planter, bær, ukendte beholdere m.v.

Voksnes selvforgiftninger 

De alvorligste forgiftninger skyldes voksne eller unges selvforgiftning - enten som led i misbrug eller i desperation. Forebyggelse af disse forgiftninger kræver en bred indsats. Men fornuftig omgang med og sikker opbevaring af medicin og giftstoffer kan kun bidrage til forebyggelsen. 

Arbejdspladsers forebyggelse 

Forebyggelse af forgiftninger på arbejdspladsen er sat i system af sikkerhedsorganisationerne, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjenesterne.

​​​​​​
Redaktør