Fysio- og Ergoterapiafdeling

Fysio- og Ergoterapi er en selvstændig klinisk tværgående afdeling, der samarbejder bredt med alle de kliniske afdelinger, kommunale samarbejdspartner, genoptræningscentre samt øvrige.