​Lars Erik Kristensen med en model for værdibaseret sundhed, der handler om at se sundhedsmæssig værdi på flere niveauer, nemlig både den medicinske værdi, værdi for patienten og i sidste ende værdi for samfundet.

Marts, 2019

Patienten skal føle sig set og forstået

​I dag kan lægerne behandle og helbrede de fleste sygdomme. Men mange patienter mangler alligevel noget – derfor skal vi fokusere mere på patientværdi.

​For tiden fyger det med nye forkortelser som PRO (Patient Reported Outcome) og PRE (Patient Reported Experience) i debatten om sundhedsvæsenets udvikling. Mange af dem handler om en ny måde at tænke sundhed på, som i højere grad tager patienternes stemme og oplevelse med ind, når behandlingen skal tilrettelægges. Vi er altså langt ude over de almindelige tilfredshedsmålinger. Værdibaseret sundhed handler om at indrette sundhedssystemet og behandlingen, så det giver størst mulig værdi for patienterne.

Kæmpe potentiale

Et af de steder, hvor patientværdien er væsentlig, er i behandling af patienter med kroniske sygdomme, for eksempel gigt, fibromyalgi, og rygsmerter, som patienterne skal leve med til daglig. Ifølge forskningsleder Lars Erik Kristensen, Parker Instituttet, har op mod hver tredje gigtpatient det skidt, selvom deres gigt medicinsk set er velbehandlet. Her ligger der et kæmpe potentiale for at skabe mere værdi ved i højere grad at sætte fokus på det, der giver værdi for patienten, understreger han.

Smerter og træthed

Det kan være, at patienten fortsætter med at have smerter, føler sig udmattet (fatigue) eller oplever sociale udfordringer som følge af sygdommen. Et eksempel kunne være en patient med stomi, der føler sig generet af, om stomiposen er for lille – og derfor isolerer sig socialt. Her er tale om forhold, mange læger som udgangspunkt ikke vil interessere sig for, men som er vigtige for, at patienten føler sig godt tilpas og kan overskue sin hverdag.

Et spejl

I en værdibaseret tilgang til sundhed sætter sundhedspersonalet de faktorer, der er vigtige for patienten, i centrum – og taler med patienten om dem og forsøger at finde løsninger. Kernen i denne tilgang er, at patienten skal føle sig set og forstået af sundhedspersonalet. Erfaringsmæssigt fører det nemlig til, at patienten også kommer til at forstå sig selv bedre og dermed bedre kan tage vare på sit eget velbefindende.

– Det fungerer lidt som at sætte et spejl op foran patienten. Hun bliver mere bevidst om, hvad hun har behov for og bedre til at tage sig af sig selv. Det skaber en synergieffekt mellem patientværdien og den medicinske værdi, siger forskningslederen.

Værdi på flere niveauer

Lars Erik Kristensen peger på, at det er en naturlig følge af sundhedsvæsenets udvikling, at der gradvis lægges større vægt på patienternes oplevelse. Værdibaseret sundhed handler om at se sundhedsmæssig værdi på flere niveauer, nemlig både den medicinske værdi, værdi for patienten og i sidste ende værdi for samfundet. Her er det en vigtig pointe, at patientværdien ikke erstatter, men bygger ovenpå den medicinske værdi, som det lykkes at skabe i et velfungerende sundhedsvæsen. Forudsætningen for patientværdi er, at den medicinske værdi er i orden:

– Hvis vi som læger ikke gjorde vores arbejde ordentligt, stoppede det hele. Nu er vi så langt med den medicinske værdi, at vi kan ’steppe up’. I den forstand bygger patientværdi ovenpå den medicinsk faglige succes, at vi i dag kan behandle og helbrede mange sygdomme, understreger Lars Erik Kristensen. Han peger på, at investeringer i patientværdi betaler sig på det samfundsmæssige plan og fx kan være med til at reducere ulighed i sundhed.​
Redaktør