​PET-skanning, der illustrerer hjernes optag af sukker. Sukker er hjernens absolut væsentligste kilde til energi hos raske unge mennesker. Ved at stimulere med hormonet GLP-1 (til venstre) kan hjernens energiomsætning øges.

Januar, 2019

Perspektiv: Mere effektive behandlinger

​Forskerne undersøger i øjeblikket, om lægemidler fra diabetesbehandlingen kan bruges i behandling af demens – og omvendt.

​Den nyeste forskning viser, at der er interessante sammenhænge mellem diabetes og forskellige typer af funktionelle forstyrrelser i hjernen i form af demens, inkluisiv Alzheimers – og depression. Det viser sig bl.a. ved, at patienter med type 2 diabetes har dobbelt så stor risiko for at få demens som andre.

Den antagelse, Jørgen Rungby og hans forskningsgruppe arbejder ud fra, er, at store udsving i blodsukkeret kan belaste hjernen og måske fremkalde en form for betændelsestilstand i hjernens celler, der medfører funktionelle forstyrrelser.

Forsøg giver forståelse

Forskerne på dette felt er i øjeblikket optaget af at opnå en dybere forståelse af sammenhængene mellem diabetes og forskellige former for kognitive forstyrrelser. De forsøger gennem forskellige typer af forsøg at få større indblik i hjernens optag og omsætning af næringsstoffer, ligesom de har kig på nogle af de hormoner, som i dag bruges i behandlingen af sukkersyge og afprøver deres virkning i forhold til demens og Alzheimer.

Et centralt spørgsmål lyder: Kan nogle af de lægemidler, vi kender fra behandlingen af diabetes, fx insulin, bruges i behandlingen af demens-sygdomme?

Insulin styrker hukommelsen

Jørgen Rungby, der leder forskningsgruppen, fremhæver et aktuelt pilotstudie, der viser, at mennesker med Alzheimer kan forbedre deres kognition og hukommelse ved at indtage insulin gennem en næsespray. Når insulin indtages gennem næsen, får stoffet direkte adgang til hjernen. Disse resultater giver håb om, at insulin og andre præparater, der i dag anvendes i behandlingen af diabetes, også kan benyttes til at behandle fx Alzheimer.

GLP-1 hormon mod demens

Forskerne i forskningsgruppen benytter eksperimentelt arbejde, hvor de tester forskellige stoffer på fx mus. For nylig har de gennemført en undersøgelse, som viser, at hormonstoffet GLP-1, der benyttes i behandling af diabetes ser ud til at have en positiv effekt på hjernen hos mus, der er blevet påført en hjerneskade (som skal ligne demens hos mennesker). Det giver håb om, at dette stof måske med tiden kan hjælpe mennesker, der lider af demens.

Der er et stykke vej igen, før nye behandlinger og lægemidler ser dagens lys. Men perspektivet på langt sigt er, at forskere inden for henholdsvis diabetes og neurologi kan samarbejde om at finde nye virksomme behandlinger til to af tidens ’store’ sygdomme.​
Redaktør