​Januar, 2019

Om forskningsgruppen

​Gruppen rummer deltagere med forskellige fagligheder som eksperimentel diabetologi, eksperimentel neurologi og klinisk forskning i diabetes og demens.

  • ​Jørgen Rungby leder forskningsgruppen, der fokuserer på komplikationer til diabetes i centralnervesystemet. Forskningsgruppen rummer deltagere med forskellige fagligheder som eksperimentel diabetologi, eksperimentel neurologi og klinisk forskning i diabetes og demens. Forskerne beskæftiger sig primært med forskning i komplikationer ved diabetes, fx i form af kognitive forstyrrelser.
  • Forskningsgruppen udfører forskning på tre niveauer, nemlig på befolkningsniveau (epidemiologisk forskning), på person-niveau (klinisk forskning) og på forsøgsdyr (basal forskning).
  • Et eksempel på epidemiologisk forskning er et aktuelt studie af sammenhængen mellem diabetes og blodpropper. Tidligere troede man, at den almindeligste komplikation ved diabetes var blodpropper i hjertet, men dette forskningsprojekt viste, at blodpropper i hjernen er mere udbredt blandt diabetes-patienter.
  • Et eksempel på et aktuelt klinisk forskningsprojekt er forskning i moderat lavt blodsukker hos diabetespatienter. Man ved, at meget lavt blodsukker medfører nedsat kognition. Studiet her viste, at også moderat nedsat blodsukker påvirker patientens kognition og dermed medfører, at hun tænker og handler langsommere.
  • Et basalforskningsprojekt handler om hormonet GLP-1 og dets mulige virkninger på en hjerneskade, som påføres forsøgsdyr. Forskerne undersøgte, om mus, der havde fået induceret en hjerneskade, klarede sig bedre, når de fik tilført GLP-1, som ændrede på inflammationen i hjernen. Forsøget viste, at hjernen hos de mus, der fik GLP-1 klarede sig bedre end hos dem, der ikke fik.
Redaktør