​Postdoc Peter Elsborg fra Center for Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

September, 2022

Måden vi gør det på er afgørende for selvtilliden og lysten

​En alternativ tilgang til at motivere børn til at bruge deres krop vil skabe sundere og gladere børn i fremtiden, siger forskerne.

​– Det er vigtigt at få børn til at bevæge sig. Det er godt for deres helbred og for deres evne til at lære. Men vi må passe på, at de metoder vi bruger, ikke hæmmer børnenes motivation og selvtillid, og på den måde giver en negativ effekt på lang sigt, siger Peter Elsborg fra vores Center for Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Forskning viser, at bevægelseskompetence har positiv betydning for børns sundhed og trivsel. Og det tyder på, at det er vigtigere end mængden af moderat til højintens fysisk aktivitet.

Men hvad er bevægelseskompetence egentlig? Og hvorfor er det vigtigt?

Disse spørgsmål optager postdoc Peter Elsborg og ph.d-studerende Paulina Sander Melby fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.


– Bevægelseskompetence er et fundament for at vi vælger bevægelse til gennem hele livet. Det, man gør med sin krop, afhænger ikke kun af de fysiske kompetencer, men også af fx de holdninger og følelser der er forbundet til det at bevæge sig, siger Paulina Sander Melby.

Bevægelseskompetence (physical literacy) har i de seneste år fået stigende opmærksomhed. Internationale studier udgivet i Journal of Science and Medicine og BMC Public Health viser positive sammenhænge mellem physical literacy og børns deltagelse i fysisk aktivitet, sport og idræt. Desuden viser det sig, at disse børn har mindre skærmtid, bedre kondition og mere hensigtsmæssig vægt.

Men selv om interessen er stigende, er physical literacy som forskningsområde stadig i sin tidlige fase, og kun for nyligt er forskere begyndt at udvikle og evaluere interventioner baseret på begrebet.

Kompetencer kommer ikke af sig selv

Alle mennesker har kompetencer til at bruge kroppen, men i forskellige grader, forklarer Peter Elsborg:

– Jo bedre bevægelseskompetence, jo større sandsynlighed er der for, at du vælger et aktivt liv, og på den lange bane et sundere liv. Men det kommer ikke bare af sig selv, siger han.

Det udfordrer den måde, vi som idrætslærer, træner og forældre støtter børn og unge i at bruge kroppen på i dag.

Når Paulina Sander Melby er ude på skolerne, ser hun tydeligt, hvem af børnene der er udfordret på det motoriske. Og hvis man er udfordret et sted, kan man let komme ind i en negativ spiral.

– Hvis man står overfor fysiske udfordringer, som man ikke har de fysiske kompetencer til at klare, ja så får man en dårlig oplevelse, som skader selvtillid og motivation. Og når man er mindre motiveret, øver man sig ikke og får derfor ikke bedre kompetencer, siger Paulina Sander Melby.


Paulina Sander Melby​

Derfor er det vigtigt, at man som idrætslærer, træner og forældre tænker på, hvordan man undgår at hæmme et eller flere af elementerne i physical literacy.

– Et godt sted at starte er at skabe passende udfordringer. Alle skal kunne være med, siger Peter Elsborg.

Jo bedre bevægelseskompetence, jo større sandsynlighed er der for, at du vælger et aktivt liv, og på den lange bane et sundere liv.

Samspil med hinanden

Physical literacy indeholder et følelsesmæssigt, et fysisk og et kognitivt domæne, som sammen lægger grundlaget for den enkeltes kapacitet og tilbøjelighed for at deltage i fysiske aktiviteter gennem livet. (Se faktaboks forneden) Hermed bliver det også et vigtigt formål for idrætsundervisning i folkeskolen.

– Når man skal gøre noget for børns bevægelse, er det vigtigt at tænke alle domænerne med på samme tid og i samspil med hinanden. For eksempel er børns holdninger og følelser bundet til bevægelse og er lige så centrale som de fysiske kompetencer, siger Paulina Sander Melby og pointerer:

– Alt bevægelse er godt, så længe man synes det er sjovt.

 Men hvordan skaber man et læringsmiljø, der kan understøtte bevægelseskompetence bedst muligt? Næste skridt i forskningen er et større interventionsstudie, hvor forskergruppen skal afprøve en irsk intervention, Studiet har vist gode resultater i forhold til at forbedre elevernes bevægelseskompetence og øge deres fysiske aktivitetsniveau. Men perspektiver til det danske skolesystem mangler.

Anbefalinger på vej

Forskerne er en del af Physical Literacy Netværk Danmark, hvor de sammen med DGI, Dansk Skoleidræt og forskere fra Aarhus Universitet bl.a. er i gang med at lægge sidste hånd på en række anbefalinger, som kan fungere som tillæg til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Men hvor Sundhedsstyrelsen fokuserer på mængde og intensitet, lægger disse nye anbefalinger vægt på, at bevægelse skal være sjovt, på rette niveau og sammen med dem, du kan lide.

​FAKTA​​

Billedtekst: Physical literacy eller bevægelseskompetence elle kropslig dannelse består af tre domæner: Det Emotionelle domæne, der motiverer os til bevægelse. Det Fysiske domæne, der viser graden af styrke, motorik og kondition. Det Kognitive domæne, som er viden og forståelse for, hvordan og hvorfor man bevæger sig. De tre domæner indeholder elementer fra forskellige forskningsdiscipliner som psykologi, fysiologi og læring, der har eksisteret i mange år.


Bevægelseskompetence (physical literacy)

Du udvikler bevægelseskompetence, når du oplever glæde ved at bevæge dig, har selvtillid til at bevæge dig frit og kreativt, og når du ved, hvordan og hvorfor bevægelse er vigtig.FAKTA

Physical Literacy Netværk Danmark er et dansk netværk med forskere og praktikere. Det er et landsdækkende netværk for debat og erfaringsudveksling på tværs af fag, professioner og sektorer med vægt på samarbejde mellem praksis, politik og forskning.

Kort sagt er vores vision at understøtte, at alle danske børn og voksne opnår optimal physical literacy.

Alle med interesse for området kan blive medlem af netværket.Redaktør