​​​​​​​​​​​

Forskningsansvarlige

Her kan du se, hvem der er forskningsansvarlig på de kliniske og tværgående afdelinger.  

Kliniske afdelinger 

Abdominalcenter (K)
Lars Nannestad Jørgensen (professor, overlæge)​

Akutafdeling
Finn Erland Nielsen (overlæge)

Anæstesiologisk Afdeling​ (Z)
Christian S. Meyhoff (klinisk forskningslektor, overlæge)

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (AMED)
Charlotte Brauer (overlæge)

Dermato-Venerologisk Afdeling og Videnscenter for Sårheling (D/S)
Merete Hædersdal (professor, overlæge)
Tove Agner (professor, overlæge)

Endokrinologisk Afdeling (I)
Jørgen Rungby (professor, overlæge)
Thure Krarup (overlæge)

Geriatrisk og Geriatrisk Palliativ Afdeling (GP)
Charlotte Suetta (professor, overlæge)
Mogens Grønvold (professor, overlæge)

Hjertemedicinsk Afdeling (Y)
Eva Prescott (professor, overlæge)

Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme​
Celeste Porsbjerg (professor, overlæge)

Neurologisk Afdeling (N)
Susana Aznar (sektionsleder)
Hanne Christensen (professor, overlæge)
Hartwig Siebner (professor, overlæge)

Ortopædkirurgisk Afdeling (M) og Institut for Idrætsmedicin
Jes Bruun Lauritzen (professor, overlæge)
Michael Kjær (professor, overlæge)
Michael R. Krogsgaard (professor, overlæge)
Søren Overgaard (professor, overlæge)

Parker Instituttet
Henning Bliddal (professor, ledende overlæge)

Socialmedicin, Afdeling for
Lilli Kirkeskov (overlæge)

Tværgående afdelinger

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Allan Linneberg (professor, centerchef)
Peter Bentsen (adj. professor, centerchef)

Center for Translationel Forskning (CTF)
Mikkel Bring Christensen (centerleder)
Sisse Ditlev Bolm (centerleder)

Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering
Christina Emme (sygeplejefaglig forskningskonsulent)​

Fysio- og Ergoterapiafdeling
S. Peter Magnusson (professor)
Morten Tange Kristensen (professor)

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)
Jens Hannibal (professor, ledende overlæge)

Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)
Kim Dalhoff (professor, overlæge)

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)
Lisbeth Marner (klinisk forskningslektor, overlæge)

Røntgenafdeling
Mikael Ploug Boesen (professor, overlæge) ​

Redaktør