Forløbskoordination for den ældre medicinske patient fra plejebolig

Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Borgere i plejebolig er blandt de mest skrøbelige ældre i samfundet. De har ofte
flere samtidige sygdomme og er afhængige af den hjælp og omsorg, de tilbydes.

Ved akut sygdom og indlæggelse er det sundhedsvæsenets opgave at skabe
tryghed hos den skrøbelige borger ved at sikre kontinuitet og sammenhæng i
pleje, omsorg og behandling på tværs af sektorer.

Hent rapport og bilag her:
Redaktør