Vikarkorpset - Vikarservice

​"Vikarkorpset støtter afdelingerne på BFH med kompetente sygeplejevikarer til at løse den daglige sygepleje til patienterne, hvor behovet er"

Vikarkorpset rekrutterer, introducerer og udlåner sygeplejevikarer.

Vi tilbyder kortidsvagtdækning og langtidsudlån af følgende sygeplejevikarer:

  • Sygeplejersker
  • Social- og Sundhedsassistenter og sygehjælpere
  • Sygeplejestuderende
  • Plejeportører (i samarbejde med portørkorpset BFH)
  • FADL-vagter (i samarbejde med FADL´s Vagtbureau) 

Vi lægger vægt på kundetilfredshed, faglig udvikling og patientsikkerhed. Derfor har vi fokus på det gode samarbejde til at opnå bedst mulige kompetencematch og på styrke stabilitet i sygeplejebemanding til patienterne.

Redaktør