Vikarkorpset

​"Vikarkorpset støtter afdelingerne med kompetente kolleger til at løse de daglige opgaver, hvor behovet er"

​Vikarkorpset har en fastansat personalegruppe på 11 sygeplejersker og 22 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere og ca. 235 timelønnede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejestuderende.

Afhængigt af bestillingsmønsteret, søger vi løbende timelønnet personale.

Som timelønnet vikar er du en del af en større professionel enhed med mere end 30 års erfaring i at varetage sygeplejemæssige bemandingsløsninger på Bispebjerg Hospital, og siden år 2009 også Frederiksberg Hospital.

Vagtfordeling:

Vikarkorpset modtager gennemsnitligt 1000 vagt​bestillinger pr. måned fra afdelingerne. Heraf dækkes ca. 330 af fastansatte vikarer og ca. 280 vagter dækkes af timelønnede vikarer. Hvis vagterne ikke kan dækkes af hverken Vikarkorpsets fastansatte eller timelønnede vikarer, kan FADL vagter bestilles.​

Redaktør