Oprettet i hospitalets IT-systemer

​​Efter introduktionsdagen, bliver man oprettet i hospitalets IT-systemer. Man bliver tildelt forskellige adgange alt efter stilling/uddannelse.

​Netværket er det første man får adgang til. Den nyansatte får bl.a. kode til ID-kort, arbejdsmail, Insite og KISO.

Arbejdsmailen er et vigtigt redskab til at holde sig opdateret med, hvad der rør sig i Vikarkorpset, hvor der løbende kommer informationer og evt. procedureændringer ud.

Første gang man skal bruge sin arbejdsmail, skal man logge på en computer på hospitalet. Den første mail man modtager, er den 4 cifrede kode til ID-kortet. I mailen er der en vejledning til, hvor og hvordan man får printet sit ID-kort. 

På sin føldag (første introvagt) skal man printe sit ID-kort, da kortet skal bruges i uniformsbutikkerne. Vikarkorpsets administration er behjælpelig med dette.

​Hvis man mister sin kode eller der er problemer med log-in under sin ansættelse, skal man med fordel kontakte IMT på 38 64 80 80 (tryk 1) og få nulstillet sine koder.


Redaktør