Føldag

​​​Som nyansat i Vikarkorpset vil du blive tilbudt en føldag som introduktion på din første vagt.

Man følger på dagen en af de fastansatte vikarer på en given afdeling. Som uddannet vikar, bliver man introduceret på en gangvagt, mens man som studerende bliver introduceret til fastvagt funktionen.

En føldag ligger som regel på en hverdag i tidsrummet 07.15-12.15. Man møder hos Vikarkorpset,  hvor man skal hente uniform, samt bliver præsenteres for den faste vikar man skal følge. Efter vagten vender man tilbage til Vikarkorpset, hvor der følges op på dagen og man kan få hjælp til computer, koder, mail, e-learnings osv. 

På føldagen vil den faste vikar gennemgå et introduktionsprogram for at sikre at alle nyansatte får ensrettet introduktion til jobbet som vikar.


Redaktør