E-learning

​​E-learnings skal du udføre for at være forberedt på, hvordan du handler i en akut situation. Du skal vide, hvordan specifikke procedurer udføres, da du enten selv kommer til at udføre disse eller assistere heri - hermed er ansvaret for handlingen også dit.​

​Indenfor 14 dage efter ansættelse​ skal du have udført følgende kurser:

  • Håndhygiejne og brug af handsker - 1 gang årligt
  • Tryg Brand - 1 gang årligt
  • Forebyggelse af tryksår
  • Modtagelse og behandling af akut syg patient
  • Det rigtige blod til den rigtige patient
  • Undgå stikskader
  • Informeret samtykke
  • Anlæggelse af PVK
  • Opus træning (så du kan skrive i KISO, bestille portør og senge m.m.)

​Tag kurserne her:

Hvis du har taget og bestået e-learningerne inden for det sidste år inden ansættelse, skal kursusbeviserne blot sendes til Vikarkorpsets administration.

Hvis du mangler de fysiske beviser, har du mulighed for at udfylde en "tro og love erklæring", som du kan få udleveret hos Vikarkorpset.

Cobas Academy:

På din føldag modtager du i Vikarkorpset​ undervisning i bruges af et Accu Chek apparat (blodsukker) samt ser en undervisningsfilm. 

Efter vagten skal du tage Cobas Academy e-learningen for at måtte benytte Accu Chek apparatet på afdelingerne. 

Yderligere information og kursuslink, kan du finde på siden "Glukose- og INR-måling".

​​​
Redaktør