CT-skanning

Bogstaverne CT er en forkortelse af computer tomografi. En CT-skanning er en udvidet røntgenundersøgelse, der fremstiller 3D-billeder. CT-skannerens billeder af  kroppens forskellige væv er mere detaljerede end almindelige røntgenbilleder. Desuden er CT-skanneren mere avanceret og kan anvendes til billeddannelse af næsten alle dele af kroppen. Ved en CT-skanning vil du få en større mængde røntgenstråling end ved en almindelig røntgenundersøgelse.

​​​​​​

Forberedelse

Til de fleste CT-undersøgelser skal du ikke forberede noget. Skal du have foretaget en CT-skanning af nyre/mave/-tarm regionen, skal du drikke 1 l vand inden undersøgelsen. Dette vil fremgå af indkaldelsesbrevet.

Inden undersøgelsen går i gang, vil personalet informere dig om, hvad der skal foregå.


U
ddybelse af undersøgelse

Under selve skanningen ligger du stille på et leje. Den kropsdel, der skal undersøges, vil blive placeret inde i skannerens runde åbning. Lejet, du ligger på, vil bevæge sig langsomt frem og tilbage, mens billederne bliver optaget. Til visse CT-skanninger vil du blive instrueret i at holde vejret et kort øjeblik.

Under skanningen kan du høre, at maskinen arbejder. Den larmer lidt, og det kan være en støjende oplevelse.

Det er vigtigt, at du kan ligge stille under hele skanningen.


K
ontraststof

Ved nogle undersøgelser er det nødvendigt at give et kontraststof, så forskellene i blodkar og væv fremstår tydeligere på billederne. Kontrasten gives gennem en blodåre i armen. Der er visse forholdsregler inden kontrastinjektionen.


Varighed

Selve undersøgelsen varer ca. 10- 30 minutter afhængig af, hvilken undersøgelse du skal have foretaget.

Hvis du skal drikke vand som forberedelse til undersøgelsen, skal du påregne ekstra tid til dette.


Svar på undersøgelsen

Svaret på undersøgelsen bliver sendt til det ambulatorium/den afdeling, som du er henvist fra, eller til den henvisende læge.


Kontakt

  • Har du yderligere spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Røntgenafdelingen ​eller henvisende afdeling/ambulatorium. 

Redaktør