Livsfortællinger

​Det er ikke altid, at man får sat ord på sine tanker og følelser over for familie og venner. Med tilbud om at få skrevet din livfortælling er det muligt at gøre det på skrift.

​​​​​​​​​​​​​​​​

​Som alvorligt syg er man optaget af at tænke over sit liv, og har måske nogle ting på sinde, som man gerne vil have sagt til sine nærmeste.

Efter at have tilbudt livsfortællinger til vores patienter gennem en årrække, ved vi, at disse forløb værdsættes meget, og det kan være en stor glæde og støtte at modtage det skriftlige dokument for familie og venner. Det kan hjælpe til at gøre nogle ting klare og få sat nogle ting i perspektiv – både for den, som er syg, og for omgivelserne.

I en samtale fortæller patienten om sig selv og sit liv. Patienten bliver støttet i at sætte ord på det, som har haft betydning, og det man har på hjerte. Samtalen kan tilpasses efter, hvad vores patienter har energi og lyst til. En sygeplejerske stiller spørgsmål undervejs i samtalen for at sikre, at samtalen kommer til at handle mest muligt om, hvad der er vigtigt for patienten at få frem. Kun emner, som patienten har lyst til og er tryg ved at tale om, vil blive berørt. Typisk varer samtalen 1 time.

Hvornår kan samtalen finde sted?

Erfaringen siger os, at det er godt at komme i gang, mens du har lyst og kræfter til det, frem for at udskyde. Er der behov for pause eller tid til eftertanke, kan samtalen fortsættes på et senere tidspunkt. Samtalen kan foregå både hjemme hos dig eller på hospitalet.

Det er en god idé, at du taler med dine nærmeste, før du beslutter, om du vil deltage, og du bestemmer selv, om en af dine nærmeste pårørende skal være med undervejs.

Resultatet

Hele samtalen optages på bånd, og når første udskrift er redigeret af sygeplejersken, mødes I igen og læser udkastet igennem. Der rettes til, indtil du er tilfreds. Du har mulighed for at slette eller tilføje tekst. Til sidst får du det ønskede antal indbundne eksemplarer af dokumentet, som du kan give til din familie og/eller dine venner.

Snak med personalet om mulighederne, hvis du ønsker henvisning til en livsfortælling. 

Hvis du vil vide mere 

  • ​For yderligere oplysninger kontakt sygeplejerske Jytte Høj Ørskov-Pedersen eller afdelingens øvrige personale.
Redaktør