​​

Hvilke patienter modtager vi?

Hvilke patienter modtager vi?

Palliativ Medicinsk Afdeling tager imod patienter med kroniske livstruende sygdomme. Der kræves en lægelig henvisning, enten fra den sengeafdeling, hvor patienten er indlagt, eller fra egen praktiserende læge.

Ved et visitationsbesøg vurderer en læge fra Palliativ Medicinsk Afdeling, om patienten kan have nytte af den behandling og pleje, som vi tilbyder. Patie​nter kan indlægges på Palliativ Medicinsk Afdeling i kortere eller længere perioder med henblik på at lindre og kontrollere plagsomme fysiske symptomer, f.eks. smerter, træthed, kvalme og lignende. Derudover fokuserer​ vi på lindring af psykosociale og eksistentielle problemer.

Målet er, at vores patienter bliver udskrevet til eget hjem. Derfra vil de være tilknyttet vores udefunktion eller blive fulgt ambulant.

Som patient på Palliativ Afdeling vil du blive bedt om at udfylde et screeningsskema, hvoraf det fremgår, hvor omfattende dine symptomer er. På baggrund af det udfyldte skema, og efter samtale med dig,​ tilrettelægger lægen de lindrende tiltag.

Redaktør