Tværfaglig personalegruppe

​Hos os er det hele menneske i centrum, og den tværfaglige sparring er en af grundstenene i afdelingen. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt for, at vi kan tilbyde vores patienter den bedst mulige behandling, uanset om det må være fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle problemstillinger, der optager dem. 

Som patient vil din primære kontakt til vores læger ske ved samtaler på hjemmebesøg, i ambulatoriet eller på stuegang. Du og dine pårørende har altid mulighed for at få en uddybende samtale med din tildelte kontaktlæge.

Sygeplejersker 

Afdelingens sygeplejesker varetager den daglige pleje og omsorg ud fra dine og dine pårørendes specifikke ønsker og behov. Formidling og koordinering af kontakt og information mellem dig som patient, dine pårørende, øvrige faggrupper og institutioner samt hjemmeplejen varetages af vores sygeplejesker, der er til stede i afdelingen døgnet rundt. Herudover har vi 3 faste sygeplejersker i vores udefunktion.

Psykologisk funktion

Afdelingen råder over to psykologer, som kan træffes alle hverdage. Som alvorligt syg kan du og dine pårørende have behov for at drøfte følelsesmæssige reaktioner på belastende forhold. Vores psykologer tilbyder såvel rådgivning som samtale til dig og dine pårørende. Ved børn som pårørende anbefaldes altid en vejledende samtale mellem forældre, børn og psykolog.

Socialrådgivning

Hospitalets socialrådgiver tilbyder dig som patient rådgivning omkring uafklarede spørgsmål om plejeorlov, økonomi, pensions- og forsikringsspørgsmål, testamente og fuldmagt samt boligforbedringer og evt. boligskifte.

Fysioterapi

Vores fysioterapeut i afdelingen kan sammen med dig vurdere, om der er behov for hjælpemidler og optræning med det formål, at du kan klare dig bedre i hverdagen. Fysioterapi kan også være med til at lindre og afhjælpe eventuelle smerter og symptomer og derved gøre dig bedre i stand til at bruge kroppen. Dette kan ske ved f.eks. massage, varme, afspænding og træning mm.

Præstens funktion

Du har mulighed for at kontakte Bispebjerg Hospitals præst eller den præst, som du er tilknyttet i dit sogn på alle hverdage og i særlige tilfælde i weekenden. Vores præst er vant til at tale med mennesker i alle slags situationer og med enhver form for tro eller religiøs overbevisning.​

Sekret​ærer

Afdelingens sekretærer er med til at understøtte afdelingens vision og mål og herigennem sikre et højt informations- og serviceniveau i samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper. ​

Nøgleordet er tværfaglighed

Det er altafgørende for vores patienter og pårørende, som oftest har været igennem et langt sygdomsforløb, at der er flere tilgængelige eksperter samlet under ét tag. For os er målet at bedre vores patienters og deres pårørendes livskvalitet med udgangspunkt i aktuelle vilkår og symptomer. Vi lægger vægt på, at vores patienter har afgørende indflydelse på egen livssituation, og på at støtte og samarbejde med pårørende. Det betyder, at vi har en aktiv holdning i forhold til diagnostik, udredning og behandling af vores patienters symptomer og andre problemer.

Da afdelingen har en relativt lille sengekapacitet, stiler vi mod udskrivelse til eget hjem, plejehjem eller aflasningsplads. Udskrivelsen finder sted, når vi vurderer, at vores patienter er optimalt lindret. Efter udskrivelse vil patienterne fortsat være i kontakt med vores udefunktion, med mindre patienten overgår til anden specialiceret palliativ behandling, f.eks. hospice.

Hos døende patienter vil vi i størst muligt omfang bidrage til en værdig død, uanset om dette foregår i vores afdeling eller i patienternes hjem.

Afdelingen arbejder aktivt med kvalitetsudvikling, forskning og undervisning inden for det palliative fagområde, og det er fortsat vores ambition at bidrage til udviklingen af den lokale, regionale og nationale palliative indsats på specialiseret niveau og basisniveau.


Redaktør