Personalesammensætning

På Palliativ Medicinsk Afdeling arbejder vi i et tværfagligt team, for at sikre patienter tilknyttet afdelingen den bedst mulige behandling.

Det tværfaglige team består af:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Psykologer
  • Præst
  • Fysioterapeut
  • Socialrådgiver
  • Sekretærer
  • Frivillinge

Som patient har du tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. De øvrige personalegrupper indgår i behandlingsforløbet, når der er behov for det.

Afdelingsledelsen

Ledende overlæge
Eckart Pressel
Telefon:
Email: Eckart.Pressel@regionh.dk

 

Ledende oversygeplejerske
MPH. Birgit Villadsen 
Telefon: 38 63 51 87
Mobil: 24 46 26 28
Email: Birgit.Villadsen@regionh.dk

               

Afsnitsledelsen

Overlæge 
Jette Pærregaard 
Telefon: 24 60 20 78
Email:jette.paerregaard.01@regionh.dk

              

Afdelingssygeplejerske
Mette von Rosen
Telefon: 23 25 93 12
Email: Anne-Mette.Raeder.von.Rosen@regionh.dk               


Redaktør