​​​​​​​​​​​​​​

Studerende og elever

Sygeplejestuderende

Afdelingen uddanner sygeplejestuderende i: 
  • Modul 2
  • Modul 4
  • Modul 11
  • Modul 12
Link til modulbeskrivelser finder du til højre. 

Social- og sundhedsassistentelever:​

Når du begynder som social- og sundhedsassistent i afdelingen, modtager du et velkomstbrev. Du finder link til velkomsbrevet til højre. 

Studieunit:​

For at sikre et optimalt studiemiljø har vi indført en studieunit, hvor sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever trækker sig tilbage med deres kliniske vejleder og/eller praktikvejleder.

En studieunit giver mulighed for at samle de studerende og dermed skabe bedre rammer for et decideret pædagogisk rum i afdelingen, hvor ressourcer og kompetencer samles.

Dette giver samtidig mulighed for målrettet undervisning og vejledning af de uddannelsessøgende.

For samtidig at sikre, at de studerende og elever er fuldt inkluderet i arbejdsfællesskabet, deltager de øvrige sygeplejersker efter behov i studieunit. Derudover spiser alle uddannelsessøgende sammen med det øvrige personale,​ og deltager i afsnittets fælles konferencer og møder, således at det pædagogiske rum for studieenheden kun er til stede på de tidspunkter, hvor der er pædagogisk indikation for dette.

Redaktør