Definition fra WHO

​​I henhold til WHOs seneste definition fra 2002 har ”den palliative indsats til formål at forbedre livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig identifikation/diagnosticering og omhyggelig vurdering og behandling af smerter og andre problemer, af fysisk, psykisk, social og åndelig art” (ref.: World Health Organization. National Cancer Control Programmes. Policies and managerial guidelines. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2002:83).

Den palliative behandling er således en tværfaglig helhedsbehandling med patienten og de pårørende i centrum. En indsats, der i aktuelle sammenhænge sigter mod at lindre den samlede lidelse hos patienter med fremskreden kræft, herunder lindring af fysiske symptomer (f.eks. smerter, træthed, kvalme), psykiske symptomer (f.eks. angst og depression), sociale problemer og eksistentielle problemer.

Redaktør