Det palliative forløb

​Det overordnede formål med den palliative indsats er at sikre patienten og de pårørende bedst mulig livskvalitet. 

​​​

Den palliative indsats udføres på basis- og specialistniveau, og det palliative forløb inddeles i 3 overordnede faser

 Faser

  • Tidlig palliative fase. Denne fase kan vare i år, og patienten er fortsat i livsforlængende, evt. heldbredende behandling. I denne fase er der særlig fokus på, om patienten og de pårørende har evt. palliative behov, og om der er behov for kontakt til det specialiserede palliative niveau.
  • Sen palliativ fase. Denne fase varer typisk måneder, og heldbredende behandling af patienten er ikke længere mulig. Personalet har særligt fokus på at lindre patientens smerter og på at højne patientens livskvalitet.
  • Terminal palliativ fase. Fasen varer typisk dage eller uger. Når patienten befinder sig i den terminale fase, er patienten uafvendeligt døende. Der er først og fremmest fokus på at lindre patientens smerter, f.eks. kvalme, angst og uro, samt at tage hånd om de efterladte under og efter dødens indtræden.


​​Indsats

  • Den basale palliative indsats kan ydes i patientens eget hjem af primærsektoren, herunder praktiserende læge, den kommunale hjemmepleje og/eller på plejehjem og på kliniske hospitalsafdelinger.
  • Den specialiserede palliative indsats​ ydes af en palliativ medicinsk afdeling, en palliativ enhed i hospitalsregi, hospices eller af specialiserede palliative teams.

Redaktør