​​​​​​​​

Alloplastikophold

​Find informationer om dit alloplastikophold. Nederst på siden kan du finde relevante links og dokumenter.

​Operationsgangen kører med planlagte alloplastikker mandag-torsdag. 3 lejer (2 lange) mandag, 3 lejer tirsdag, 3 lejer onsdag, 1 leje torsdag. Færre i diverse nedluknings/ferie perioder.

Der udføres ca. 1500 hofte/knæalloplastikker, inkl. revisionshofter og knæ.

HU-lægen skal undervejs i alloplastikopholdet forberede en undervisningsseance for de øvrige læger i sektionen, varighed ca. 20 minutter med mulighed for efterfølgende diskussion. Emnet er valgfrit og kan være en spændende case, ny forskning eller et særligt felt den uddannelsessøgende har interesse for inden for alloplastikområdet. Undervisningen foregår på en af de sektionsopdelte fredagsundervisningsdage i løbet af eller i nær tilknytning til opholdet.

Det er den uddannelsessøgendes eget ansvar altid at være opsøgende og aktiv, således at uddannelseskravene i målbeskrivelsen opfyldes under uddannelsen. Den uddannelsessøgende følger selv op på sin målopfyldelse af kompetencerne med jævne mellemrum, og har samtaler herom med den kliniske vejleder.

Sektionen består ​​​af:

Overlæge Torben Beck, Hofter, afsnitsansvarlig M50
Overlæge Bent Olsen, Knæ og Hofter
Overlæge Krassimir Kostadinov, Hofter og Skuldre, afsnitsansvarlig M4
Overlæge Xiaodong Ma, Knæ og Hofter
Overlæge Mette Hornsleth, Knæ
Professor Søren Overgaard, Hofter
Afdelingslæge Nikolaj Sode, Hofter og Skuldre
Afdelingslæge Christian Wied, Knæ​
Afdelingslæge Anna Gaki, Hofter
Afdelingslæge Morten Torrild Schmiegelow, Knæ, Hofter samt ansvarlig for HU-alloforløb.

Vigtige m​​øder og konferencer:

Hver dag kl. 08:00: Morgenmøde i konferencelokalet på M50
Onsdag kl. 08:30: Revisionskonference i det store morgenkonferencelokale bygning 7.
Onsdag kl. 10:00: Mikrobiologisk konference i personalestuen M4
3. onsdag hver mdr. kl. 13:15: Klin. Fys konference.​

Redaktør