MOA Operationsafsnit

​MOA varetager både elektive og akutte operationer

​​

MOA har en kapacitet på 8 operationsstuer

Operationspersonalet - delt i 3 søjler, efter interesseområder:

  • Alloperationslastik (hofter, knæ og skuldre).
  • Trauma (brud i hofte, fod, håndled, albue, skulder, knæ, skinneben m.fl.).
  • Idrætskirurgi (alle former for kikkertkirurgi, bl.a. skuldre, albuer, hofter, knæ, ankler og fødder. Vi opererer også alle former for ledbåndskirurgi og ledbåndsrekonstruktioner, hvoraf en stor del vil være forreste korsbåndsskader. Desuden har vi skulderkirurgi, inklusive specialiseret åben bløddelskirurgi. Vi udfører specialiseret idrætskirurgi på børn og unge, herunder korsbåndsrekonstruktioner. Bispebjerg Hospital har landsdelsfunktion i højt specialiseret idrætskirurgi).
På idrætsstuerne arbejdes der efter turbokoncept, dvs. at stuerne er bemandet, så de hele tiden er i gang uden pauser mellem operationerne.

En gang ugentligt stilles der en stue til rådighed for sårhelingscentret. Her assisterer operationspersonale fra MOA.

I vagterne: Aften, nat og weekender operationsereres typisk kun de akutte/traumepatienter.

Vi er en personalegruppe på 34, primært bestående af sygeplejersker. Derudover har vi social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og operationserationstekniker.

MOA har fokus på at skabe sammenhængende patient- og operationstimale patientforløb med heraf større sikkerhed og patienttilfredshed.

Redaktør