M50

M50 er et højtspecialiseret fem-døgnsafsnit, som foretager alle former for kikkertkirurgi og indsættelse af proteser i knæ, hofter og skuldre.
Fælles for alle indlæggelser er at de på forhånd er planlagt, således at patient og personaæe i samarbejde kan sikre det mest optimale forløb.
​Inden indlæggelsen
Efter modtagelsen af henvisning fra egen læge kommer patienten i ét af vores ambulatorier og ses her af en speciali​​​​​st, som lægger plan for det videre forløb.

Seminar
Inden operationen tilbyder M50 alle de patienter som skal have indsat kunstige led, at deltage i et seminar. Pårørende er også meget velkomne.
Seminaret varer fra 9:30 og kan i nogle tilfælde strække sig til 14:30, hvorfor der vil være en let anretning.
Formålet er at få talt om gensidige forventninger til forløbet, så alle patienter føler sig trygge ved både indlæggelse og udskrivelse.
Ved seminaret er der information fra både sygeplejerske, fysioterapeut, kirurg og anæstesilæge, som hver især fortæller om deres rolle.
Det er en god idé at påbegynde træningen allerede inden indlæggelsen, hvilket fysioterapeuten vil instruere i, ligesom de forskellige hjælpemidler og genoptræningmuligheder gennemgås.
Anæstesilægen fortæller hvad der typisk sker på operationsgangen og hvordan det er at blive bedøvet, og under alle oplæg er der naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.
Afslutningsvist har alle patienter en individuel samtale med sygeplejerske og anæstesilæge.

Indlæggelsen
Dé patienter som skal opereres og hjem samme dag får engangstøj på (af papir) og går selv på operationsgangen sammen med en portør.
Øvrige patienter får udleveret hospitalstøj.
Mobilisering og træning er en helt afgørende del af behandlingen. Dels opnås de bedste resultater, dels virker bevægelse i sig selv smertelindrende og forebygger komplikationer.
Af samme grund opfordrer vi også vores patienter til at gå i opholdsstuen for eksempelvis at se TV, men i fald du selv har medbragt PC kan vi tilbyde oprettelse af adgang til vores gæstenetværk.

Udskrivelsen
Hvis der opstår tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan personalet altid kontaktes på 24833538.

A-graf fjernelse
Operationssårene lukkes med såkaldte A-grafer, som er en slags clips. Normalt fjernes de 12-14 dage efter operationen med en special tang.
For at sikre sårene er helet fint op og genoptræningen går efter planen, anbefaler vi at patienten kommer ind og får fjernet A-graferne på afdelingen.
I forhold til eventuel kørsel gælder de samme regler som for øvrige besøg på hospitalet.
Personale

Personalet
Afsnit M50 ledes i det daglige af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.
Derudover er der fast tilknyttet klinske sygeplejerskespecialist, sygeplejersker, social-sundhedsass., afdelingslæger, reservelæger, portør, sekretær, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Afsnittet varetager uddannelse af sygeplejestuderende, sosu-ass.elever og redderelever.
Vi har et tæt tværfagligt samarbejde og afholder tværfaglig konference 1 gang om ugen.​Redaktør