M81

Institut for Idrætsmedicin M81 er en medicinsk enhed for problematikker i bevægeapparatet, opstået ved sport og idræt. Afdelingen ser patienter fra hele landet i alle aldersgrupper.
Patienterne er hovedsageligt motionister, men også elitesportsfolk og professionelle sportsudøvere.

​Afdelingsafsnittet består af 5 overlæger:

  • Professor overlæge, dr.med Michael Kjær
  • Overlæge, ph.d, Ebbe Nils Ebbesen
  • Overlæge Tommy F. Øhlenschlæger
  • Overlæge, ph.d, Per Bülow
  • Overlæge Finn Johannsen
Alle overlæger er alle speciallæger i reumatologi, og har særlig interesse for idrætsmedicin og muskuloskeletal ultralydsskanning.

Derudover har afdelingen 6 lægesekretærer, 1 lægesekretærelev og 1 læge under uddannelse.


Hvilke forsknings- og udviklingsprojekter er igangsat:

Forskningen på Institut for Idrætsmedicin retter sig mod at forbedre behandlingsmulighederne for overbelastning og akutte skader på sener og muskler. 

Det gøres ved f.eks. at afprøve specielle træningsprogrammer på frivillige patienter med overbelastningsskader. På den måde har vi bl.a. fundet ud af, at smerter i knæskals-senen (springerknæ) kan afhjælpes ved at udføre tung, langsom styrketræning. 

Ud over denne type anvendt forskning udføres også mere grundlæggende forskning. Her undersøger vi, hvordan sene- og muskelvæv reagerer, når det bliver fysisk belastet, både med hensyn til, hvordan vævet ændrer sig mekanisk, og hvilke ændringer, der sker på mikroskopisk og molekylært niveau. 

Desuden forsker vi i, hvilken indflydelse alder og køn har på sener og musklers egenskaber.
Redaktør