Idrætskirurgisk Enhed

Idrætskirurgisk Enhed er det idrætskirurgiske afsnit og en del af Ortopædkirurgisk Afdeling M. 

Afsnittet er af Sundhedsstyrelsen tildelt en højt specialiseret funktion indenfor idrætskirurgi, hvilket indebærer, at vi har landsdelsfunktion med varetagelsen af de mere sjældne og komplicerede operationer.

​Hvad laver Idrætskirurgisk Enhed?

Afsnittet varetager alle former for kikkertkirurgi (atroskopi) i de fleste led, såsom skuldre albuer, hofter, knæ- og ankelled. Desuden behandler vi en del bløddelsskader ved at bruge åben kirurgi.

Skaderne er ofte idrætsrelaterede, men kan også opstå på anden vis ved eksempelvis faldtraumer.

Vi foretager alle former for ledbåndskonstruktioner i knæ - både forreste og bagerste korsbånd, udvendige og indvendige sideledbånd hos både voksne og børn.

Ved behov har vi adgang til donor-senevæv fra vævsbank, ligesom vi foretager mere avanceret bruskkirurgi, menisk-transplantationer​ samt indsættelse af kunstige menisker.

Afsnittet fungerer i tæt fagligt og forskningsmæssigt samarbejde med Institut for Idrætsmedicin, M81.

Personalet

De daglige funktioner varetages af 6 overlæger (heraf 1 professor) og 3 afdelingslæger.

Alle er speciallæger inden for ortopædkirurgi med særlige kompetencer inden for idrætskirurgi.

Sammen med sygeplejerskerne i ambulatoriet planlægger du et forløb, som tilgodeser både dit øvrige liv, men også vores mål om, at udredningen skal foregå over så få dage som muligt, og at du ser den samme læge ved hvert besøg.

Tæt samarbejde med fysioterapeuter og sekretærer understøtter både udredning og behandling, og det er afdelingens fysioterapeuter, som varetager genoptræningen af de mere specialiserede patientforløb.

Praktisk

Da mange af vores patienter er erhverv​saktive, tilstræber vi at holde ambulatoriet åbent til kl. 18 mandag, onsdag og torsdag.

Hvis det vurderes, at du har behov for operation/atroskopi, vil du blive indlagt på M50, som er specialister i korte, standardiserede forløb.

Redaktør