M5

​M5 behandler og plejer patienter med forskellige ortopædkirurgiske lidelser.

​Patienterne indlægges gennem hele døgnet fra akutmodtagelsen, ambulatoriet, via egen læge og fra andre hospitalsafdelinger eller udlandet. 

Vi modtager primært akutte patienter med frakturer i arme, ben og kravebenet, som er indlagt over kort tid, patienter med ryg- og bækkenfrakturer, patienter med traumatisk sammenklappede lunger (pneumothorax), og patienter med overrevet akillessener. 

Aldersmæssigt er patienterne fra 16 år og opefter.

Klik på nedestående for at se en video om følgende emner:

Knoglebrud Del I handler om følgende: fissur, "greenstick" fraktur, tværfraktur, skråfraktur, spiral fraktur, og komminut brud.

Knoglebrud Del II handler om følgende: åbent-, kompressions-, afrivnings- og sammentrykketbrud.

Overrevet Akillessene (Akillesseneruptur)

Ryggens anatomi og Rygkorset og Halskrave

Punkteret lunge (Pneumothorax) og Sammenfald​et lunge (Atelektase)

Personale

Afsnit M5 ledes i det daglige af 1 overlæge og 1 afdelingssygeplejerske. Derudover er der tilknyttet en fast klinisk sygeplejespecialist, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 1 afdelingslæge, reservelæger, 1 portør, 1 sekretær, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Da afdelingen også uddanner fremtidens sundhedspersonale, kan du møde 
sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent elever, lægestuderende og andre under uddannelse.

På afsnit M5 arbejder vi i sygeplejen efter tildelt patientpleje. Dvs. at der i dag- og aftenvagt er en bestemt plejeperson tildelt den enkelte patient. Din plejeperson vil i samarbejde med dig koordinere dit pleje- og behandlingsforløb. 

Hvis patient​ eller pårørende har behov for at drøfte pleje- og/eller behandlingsmæssige områder, er der altid åbenhed for dette med den tilknyttede plejeperson, ligesom afsnitsledelsen også altid vil være åben for dialog.
​​​
Redaktør