M4

​På M4 behandler vi patienter med ortopædiske infektioner. Disse omfatter kroniske sår, osteomyelit (betændelse i knoglerne) samt infektioner efter osteosynteser (reperation af knoglebrud) eller alloplastikkirurgi (indsættelse af kunstige led). Endelig modtager vi patienter, der indlægges med henblik på revision af hoftealloplastik.

Vores patienter har ofte andre medicinske problemstillinger, som betyder, at sår- og knogleopheling vanskeliggøres, herunder sukkersyge, hjertesygdomme og KOL (rygerlunger). 

Hvem er vi?

Afsnit M4 ledes i det daglige af en afsnitsledelse, som består af 1 overlæge og 1 afdelingssygeplejerske.

Derudover er der 2 overlæger, 1 afdelingslæge og 1 reservelæge tilknyttet afsnittet.

Pleje- og behandling varetages af vores 19 sygeplejersker (heraf 1 klinisk sygeplejerskespecialist) og 5 social- og sundhedsassistener.

I det daglige er der også et tæt samarbejde med fysioterapeuter og portører for at sikre det optimale genoptræningsforløb.

1 gang ugentliget har vi tværfaglig konference, og på grund af afsnittets særlige speciale også en ugentlig mikrobilogisk konference med deltagelse af eksperter fra mikrobilogisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Afsnittet fungerer som uddannelsessted for både sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.
Redaktør