M3

​M3 er et døgnafsnit for patienter over 15 år, og rummer 13 sengepladser fordelt på 8 stuer.
De fleste af vores patienter bliver indlagt via Akutmodtagelsen og har enten brud på hoften eller behov for amputation. Vi modtager dog også andre patienter med problemstillinger inden for andre dele af ortopædkirurgien, ligesom vi i særlige situationer kan låne senge ud til andre specialer.

​Personalet

Alle patienter tildeles en plejeansvarlig sygeplerske og speciallæge med ansvar for behandlingsforløbet.

Den daglige pleje og behandling varetages af læger og sygeplejersker i tæt samarbejde med blandt andet social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og portører.

Som noget nyt bærer al personale navneskilte med farvekoder, så det er muligt at skelne mellem læger (blå), plejepersonale (røde) og fysioterapeuter/portører (grønne).

De bedst mulige patientforløb sikres gennem tæt tværfagligt samarbejde. Derfor inddrager vi, ved behov, eksterne samarbejdspartnere fra andre afdelinger, hospitaler og kommuner.

Afsnittets rytme og besøgstid

Genoptræning op-startes umiddelbart efter operationen og foregår døgnet rundt.
Planlægning af udredning, behandling og udskrivning foregår derimod primært i dagtiden.

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende. Vi har ingen faste besøgstider. Det kan dog ske, at vi beder dig komme inden for bestemte tidspunkter af hensyn din pårørende og medpatienters forløb på. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Som pårørende er du også velkommen til at lave aftale om at tale med plejepersonalet og om at deltage ved stuegang.


TV og internet
Til alle senge er knyttet et tv med enkelte danske kanaler. Af hensyn til medpatienter skal der benyttes høretelefoner. Afsnittet har desværre ikke mulighed for at udlevere et sæt, så enten kan de medbringes hjemmefra eller også købes i hospitalets kiosk, som ligger i bygning 60 (den høje røde bygning).

Patienter, der medbringer computer eller tablet, kan få adgang til internettet via hospitalets gæstenet ved henvendelse til plejepersonalet.

Udskrivelse

Allerede kort efter indlæggelsen begynder planlægningen af udskrivelsen. Her og løbende under indlæggelsen vurderes patientens behov for pleje og genoptræning i forløbet efter udskrivelsen.
Vurderingen formidles til den respektive kommune som afgør hvordan de vil varetage denne opgave. Oftest skønnes det, at patienterne kan udskrives til eget hjem​, alternativt en rehabiliteringsplads.

I forbindelse med indlæggelsen kan der ske ændringer i medicineringen. Ændringerne og selve journalen kan se på www.bo​rger.dk under punktet e-boks.

Ris og ros

På M3 er patientsikkerhed og oplevet kvalitet i fokus. Skulle du opleve det anderledes, opfordrer vi dig til at kontakte personalet eller afdelingsledelsen, enten direkte eller på mail.

Vi vender tilbage så hurtigt vi kan, men håber på forståelse for, at der især i ferieperioder kan være længere svartider.

Redaktør