M2

​M2 er et særligt ortopædkirurgisk afsnit, hvor der er ansat både kirurgiske og medicinske læger.
Her har vi særligt fokus på den ældre patient, som udover sit brud har komplicerende medicinske sygdomme. Vi har ansat en geriatrisk overlæge, som er specialist i ældresygdomme og leder det daglige kliniske arbejde sammen med den kirurgiske overlæge og afdelingssygeplejersken.

Patienterne får under indlæggelsen gennemgået deres samlede sygdomsbillede, og der kan iværksættes yderligere undersøgelser under indlæggelsen eller ambulant.
Det kan dreje sig om undersøgelser af hjerte og/eller lunger, samt henvisning til behandling af knogleskørhed (osteoporose) eller faldudredning. Desuden sker der under indlæggelsen en grundig gennemgang af medicinen.

  • Vores plejepersonale er uddannet til at varetage såvel medicinske som kirurgiske sygdomme.
  • Vi har et godt tværfagligt samarbejde inkluderende fysio- og ergoterapeuter.
  • ​Vi sætter en ære i individuelle behandlingsforløb med høj patienttilfredshed, og centralt i dette er samarbejdet med patienter og pårørende.
Slutteligt har vi en "følge-hjem-sygeplejerske", der kan assistere ved udskrivelsen.​

Personale

Ved indlæggelsen får alle patienter tildelt en plejeansvarlig sygeplejerske og bliver tilknyttet en speciallæge, der er ansvarlig for den videre lægelige behandling. 

Som patient kommer du også til at møde andre personalegrupper, bl.a. social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og portører.

I hverdagen arbejder alle faggrupper sammen for at sikre det bedst mulige forløb, og ved behov deltager også repræsentanter for hjemmeplejen eller andre myndigheder ved konferencer med dig og din familie.

Afsnittets rytme og besøgstid

Genoptræning efter operationen foregår døgnet rundt, men der er naturligvis størst aktivitet i dagvagten.

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider. 
Hvis du møder en lukket dør til sengestuen bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold som gør sig gældende – eksempelvis isolation, samtale eller personlig hygiejne.​

Der kan selvfølgelig også aftales tid til samtale.

TV og internet

Alle senge har tilknyttet et TV. Af hensyn til medpatienter skal der benyttes høretelefoner, når du ser TV. Afsnittet har desværre ikke mulighed for at udlevere et sæt, så de kan medbringes hjemmefra eller købes i kiosken i opgang 60.

Hvis du medbringer din egen computer, kan vi tilbyde dig adgang til gæstenettet efter henvendelse til personalet.

Udskrivelse

Tidligt i indlæggelsesforløbet drøfter vi med dig og dine pårørende det samlede indlæggelsesforløb og planer for videre behandling og genoptræning. Der diskuteres udsksrivningsmuligheder - hjem til egen bolig eller til videre genoptræning i kommunalt regi.

Afsnittet beskriver patients pleje- og genoptræningsbehov. Patientens hjemkommune visiterer til genoptræning og hjælp.

Der udleveres en fremtidig medicinliste ved udskrivelsen. Listen gennemgås med patienten inden udskrivelsen. 

Man kan altid selv læse sin journal via www.borger.dk

Ris og ros

For M2 er kvalitet af behandlingsforløbet, herunder patientsikkerhed samt patientens oplevelse af indlæggelse og behandling i fokus.

Skulle du eller dine pårørende have oplevelser, som du ønsker at dele med os, opfordrer vi dig til at kontakte afsnitsledelsen direkte eller pr. mail.

Vi vender tilbage hurtigst muligt.


Du kan læse mere om afdelingen i Bispebjerg Hospitals tema-nummer fra november 2010

  • Nytænkende forening af specialerne
  • Ortogeriatri øger overlevelsen
  • Særligt fokus på knogleskørhed
  • Vejen til et velfungerende afsnit
  • Et århundrede på egne ben
  • Medicindetektiven
        Tema-nu​mmer (pdf)


Redaktør